Digitální průvodce

TOPlist

HistoriePro sponzoryFórumZajímavostiKe staženíKontakt
Pro sponzory

„Táta doma“ je služba přístupná pro všechny zájemce o toto téma zdarma. Služba znamená e-learningovou příručku, přístup k aktuálním informacím z oblasti péče o dítě, odborné poradenství prostřednictvím internetových stránek a diskuzní fórum.

Laskavá podpora sponzorů nám umožňuje zpracovávat a přinášet aktuální informace, realizovat akce na téma „táta doma“ a připravovat nové kapitoly e-learningové příručky.

Na druhou stranu my můžeme nabídnout cílenou reklamu na stránkách www.tatadoma.cz umístěním loga, banneru nebo videa na úvodní straně nebo přímo ve vybrané kapitole e-learningové příručky.


Proč sponzorovat příručku „táta doma“?

 • Přístup k dynamickému trhu s vysokým ekonomickým potenciálem (mladí otcové / rodiče)
 • Přístup k novým evropským trhům – mezinárodní příležitosti sponzoringu
 • „táta doma“ je technicky a didakticky profesionální produkt
 • Zviditelnění v rámci vzdělávacího projektu podporovaného Evropskou Komisí
 • Vaše finanční podpora umožní výrobu CD-Romů „táta doma“. „Táta doma“ je k dispozici online na webu a jako CD-Rom. CD-Romy budou distribuovány prostřednictvím rozsáhlé sítě nemocnic a zdravotnických zařízení v každé ze zúčastněných zemí. V České republice zatím nejsou CD-Romy dostupné, všechny překlady a příprava je již skončená, ale produkce CD-Romů bude financována ze sponzoringu.
 • Ztotožnění s online marketingem.  Míra využití online služeb za marketingovými účely má rostoucí trend;
 • Využití reklamního formátu na webu.  Testy, které proběhly v Rakousku, prokázaly, že uživatelé reklama v příručce neobtěžuje, protože má informační charakter a umožňuje, že služba je zdarma. Mimo to zobrazení produktu a sponzoring kapitol považují uživatelé za „decentnější“ formy reklamy než např. reklama formou pop up oken nebo bannerů.
 • Žádné distribuční ztráty. Protože je příručka „táta doma“ podporována řadou vládních i nevládních organizací, úřady i odborníky v oblasti péče o dítě a rodiny, dochází při distribuci k minimálním ztrátám.
 • Posílení Vaší značky/image spojením s inovativním projektem, který nemá srovnatelnou konkurenci.
 • Vyjádření moderních názorů porozuměním rostoucího významu role otce v rodině.
 • Sociální odpovědnost. Sponzoring příručky „táta doma“ je aktem sociální odpovědnosti.

Sponzorské příležitosti

Zobrazení produktu.Váš výrobek se zobrazí v rámci určité kapitoly jako součást scénáře, bude zobrazen ve videu nebo animaci. Příklad: výrobek použije Radim Radil během výukové scény. Kliknutím na výrobek se otevře informační stránka s bližšími detaily a reklamou. Především vhodné pro soukromé firmy.

 • Na příklad: Výrobek jako Bepanthen® je použit během výukové části. Kliknutím na tubu se otevře informační stránka s bližšími informacemi o produktu a reklamou.  

Sponzoring kapitoly.Váš výrobek / logo se zobrazí na začátku a na konci vybrané kapitoly se slovy „tuto kapitolu Vám přináší....“. Při každém spuštění či ukončení dané kapitoly se zobrazí logo s odkazem na Vaši internetovou stránku nebo informační stránku firmy nebo produktu. Obzvláště vhodné pro organizace, které mohou nabídnout jeden specifický produkt s vazbou na dané téma (např. doprava).

Informační stránka. Na stránce partneři jsou uvedeni všichni sponzoři. Kliknutím na logo se otevřou internetové nebo informační stránky o společnosti / produktu. Odkaz může vést také na dodaný text, obrázek, multimédia, PDF soubor nebo krátké video. Vhodné pro komerční výrobky ale i vládní organizace či ministerstvo k vyjádření podpory.  

Hlavní sponzor.  Logo hlavního sponzora je na obalu CD, na webových stránkách, v hlavním menu, na úvodní straně a zobrazuje se při každém spuštění příručky. Tato forma je vhodná např. pro pojišťovací společnosti, které nenabízí specifický produkt, který by se mohl přímo přiřadit k určité kapitole příručky, ale spadá obecně k tématu péče o dítě, např. životní pojištění.

Ostatní

 • Rozšíření mediálního obsahu. Příručka je vytvořena v Adobe Flash, který umožňuje zařazení většiny mediálních obsahů. Např. moderní kočárek Bugaboo má svou interaktivní prezentaci přímo v příručce „táta doma“.
 • Logo na webových stránkách. Logo Vašeho produktu / firmy bude zařazeno v sekci Zajímavosti na stránkách www.tatadoma.cz.  
 • Logo na obalu CD. Vaše logo může být umístěno na zadní straně obálky CD
 • Generální sponzoring.
 • Příležitosti mezinárodního sponzoringu. Prostor pro mezinárodní sponzoring poskytují identické národní platformy: 

   www.junge-vaeter.at      www.tatadoma.cz      www.pappaonline.nl      www.tatusiowie.pl     www.devintatic.ro


Ukázky sponzoringu v rakouské verzi příručky:

Ukázka sponzoringu

Ukázka sponzoringu

 

Kontakt pro bližší informace o možnostech sponzoringu:
Ing. Kateřina Nevřalová
Tel.: 777 01 17 17
e-mail: management@euro-face.cz